8. Programos versijos

8.1 Versija 14.8.27:

 • pradinė programos versija.

8.2 Versijoje 14.8.31 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • GKTR 2.11.03:2014 šablone pakoreguoti linijų tipai, kuriuose yra teksto elementų;
 • pridėta nauja komanda "Naujas GKTR 2.11.03:2014 brėžinys", kuri sukuria naują brėžinį su popieriaus erdvės kortele "A3" paruoštą pagal reglamento 2 priedą;
 • pridėta nauja komanda "Įkelti GKTR 2.11.03:2014 šabloną", kuri į esamą brėžinį įkelia visus GKTR 2.11.03:2014 šablono elementus (blokus, sluoksnius, linijos tipus);
 • greitesniam programos užkrovimui visi programos LISP failai sukompiliuoti į vieną failą.

8.3 Versijoje 14.9.24 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • pašalinta klaida komandoje "Planšetės nomenklatūra" (grafinio redaktoriaus "BricsCAD" terpėje);
 • pašalinta klaida komandoje "Keist horizontalių ir izobatų kreives į laužtes" (grafinio redaktoriaus "BricsCAD" terpėje).

8.4 Versijoje 14.10.27 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • pašalinta klaida galiojimo laiko pratęsimo komandoje;
 • pašalinta klaida plotinių objektų (HATCH) spalvinime (grafinių redaktorių "AutoCAD" 2010 - 2015 terpėse);
 • erdviniam objektui "2514. Kelio kilometrinis stulpelis" pridėtas atributinis laukas "KILOMETRAS";
 • pridėta nauja komanda "2801. Nestandartizuoti tekstai";
 • pašalinti atributiniai laukai "KELIAS" ir "GATVE";
 • erdviniams objektams, kurie turi atributinį lauką SKERSMUO, pridėtas pagalbinis atributinis laukas "SKERSMUO_PRIESDELIS" (skersmens santrumpos "d" vaizdavimui);
 • erdviniams objektams, kurie turi atributinį lauką ITAMPA, pridėtas pagalbinis atributinis laukas "ITAMPA_PRIESAGA" (įtampos matavimo vieneto "kV" vaizdavimui).

8.5 Versijoje 15.2.6 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • programa pritaikyta grafinio redaktoriaus BricsCAD V15 terpei;
 • ištaisyta įdiegimo vedlio klaida, kai grafinio redaktoriaus BricsCAD terpėje į vieną eilutę būdavo įrašomos kelios paieškos kelių (support file search path) reikšmės.

8.6 Versijoje 15.3.8 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • nebeveikia grafinio redaktoriaus AutoCAD 2008 - 2012 terpėje;
 • erdviniams objektams, kurie turi atributinį lauką SLEGIS, pridėtas pagalbinis atributinis laukas "SLEGIS_PRIESAGA" (slėgio santrumpos ".s." vaizdavimui);
 • pakeistos kai kurių erdvinių objektų spalvos (pašviesintos, kad geriau būtų matomos juodame fone);
 • papildyta atributinių laukų "MEDZIAGA", "NUMERIS" ir "ATSKAITA" galimų reikšmių lentelė.

8.7 Versijoje 15.4.12 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • veikia grafinio redaktoriaus AutoCAD 2016 terpėje.

8.8 Versijoje 15.8.14 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • Erdvinis objektas "3630" (buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo revizinis įtaisas) papildytas atributiniu lauku NUMERIS;
 • ištaisyta Skaitop_GMS konverterio klaida, kai erdviniam objektui "3630" nebuvo priskiriama "GKodo" reikšmė;
 • ištaisyta Skaitop_GMS konverterio klaida, kai erdviniam objektui "2801" nebuvo priskiriama topo_t" lentelė.

8.9 Versijoje 15.12.6 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • programa pritaikyta grafinio redaktoriaus BricsCAD V16 terpei.

8.10 Versijoje 16.1.14 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • programa papildyta nauja komanda "STK_DH", kuri keičia aukščio atributus nurodytu poslinkiu. Ši komanda neturi savo mygtuko arba meniu punkto, todėl norint ją suaktyvinti, reikia komandų eilutėje surinkti "STK_DH";
 • patobulintas taškinių erdvinių objektų keitimas - nuskaitomi pradinio objekto atributai ir perkeliami į keičiamo objekto atributus, jei jis tokius turi.

8.11 Versijoje 16.2.10 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • programa papildyta nauja komanda "STK_patikra", kuri atlieka brėžinio atitikimą GKTR 2.11.03:2014. Šia komanda papildytas meniu punktas "Koordinačių tinklas, apiforminimas, kita". Išsisaugokite brėžinį prieš atliekant patikrą, nes ji geriausiai veikia su BricsCAD V16, visomis AutoCAD versijomis ir Windows 10 aplinkoje, kitu atveju yra galimas grafinio redaktoriaus "nulūžimas";
 • programa papildyta nauja komanda "STK_kort", kuri sukuria požeminių komunikacijų įrenginio duomenis ir kortelę. Šiai komandai sukurtas naujas meniu punktas "Požeminių komunikacijų kortelė";
 • Skaitop_GMS konverteris dabar atlieka ir požeminių komunikacijų įrenginių duomenų perkėlimą;
 • Komanda "STK_DH" veikia ir su požeminių komunikacijų įrenginių duomenyse esančiais aukščiais;
 • šablone teksto stilius "APIFORMINIMAS" pervardintas į "Times New Roman";
 • šablonas papildytas nauju lapu "kortele", kuris naudojamas kaip pradinis lapas požeminių komunikacijų įrenginių kortelėms kurti.

8.12 Versijoje 16.2.29 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • programa papildyta naujomis komandomis "STK_nuolyd" ir "STK_nuolyd_at", skirtomis apskaičiuoti ir atvaizduoti savitekių vamzdynų nuolydžius, bei generuoti jų ataskaitą;
 • šablonas papildytas nauju bloku "Nuolydis".

8.13 SkaiTop_GMS konverterio versijoje 16.3.7 ištaisyta klaida, kai erdvinis objektas "3601" buvo neteisingai perkeliamas į sluoksnį "3601_nuolyd".

8.14 Versijoje 16.6.22 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • patobulintas plotinių erdvinių objektų atributų suradimo (ar yra plotinio objekto viduje) algoritmas;
 • programa papildyta nauja komanda "STK_blk_atr_kop", skirta kopijuoti bloko atributų reikšmes kitiems blokams;
 • patobulinta komanda "STK_patikra" - neatitikimų dialogas nėra susietas su grafinio redaktoriaus terpe, todėl galima redaguoti erdvinius objektus neuždarius dialogo.

8.15 Versijoje 16.11.11 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • programa pritaikyta grafinio redaktoriaus BricsCAD V17 terpei.

8.16 Versijoje 17.4.5 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • patobulintos plotinių objektų braižymo komandos;
 • programa pritaikyta grafinio redaktoriaus AutoCAD 2018 terpei;
 • duomenų bazės failas iš Microsoft SQL Server Compact 4.0 file (.sdf) pakeistas į Microsoft SQL Server Database file (.mdf);
 • kompiliatorius pakeistas į Microsoft Visual Studio Community 2015.

8.17 Versijoje 18.1.12 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • programa pritaikyta grafinio redaktoriaus BricsCAD V18 terpei.

8.18 Versijoje 18.5.25 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • ištaisyta klaida komandoje "STK_TXT_MATOM_P" (Nustatyti tekstų matomumą kaip buvo);
 • pakeistas programos platinimo modelis - parduodama tik programos prenumerata (tie kas įsigijo nuolatinę licenciją vis dar galės ja naudotis su ankstesne programos versija 18.1.12);
 • programa veikia tik 64 bitų operacinėje sistemoje (Windows 7, Windows 8, Windows 10);
 • programa nebeveikia BricsCAD V13 - V16 terpėje;
 • programa papildyta nauja komanda "STK_NomLapRib" (meniu punktas "Koordinačių tinklas, apiforminimas, kita -> LKS94 nom. lapo riba");
 • programa papildyta nauja komanda "STK_XY" (meniu punktas "Koordinačių tinklas, apiforminimas, kita -> Taško koordinatės");
 • programa papildyta nauja komanda "STK_SHPin" (meniu punktas "Koordinačių tinklas, apiforminimas, kita -> SHP importas (MSD)");
 • programa papildyta nauja komanda "STK_MSDMtext" (meniu punktas "Koordinačių tinklas, apiforminimas, kita -> Objektų duomenis (MSD) į MTEXT");
 • programa papildyta nauja komanda "STK_MSDDialog" (meniu punktas "Koordinačių tinklas, apiforminimas, kita -> Objektų duomenis (MSD) į dialogą");
 • programa papildyta nauja komanda "STK_sulnr" (meniu punktas "Požeminių komunikacijų įrenginys -> Tinklelis šulinių numeravimui");
 • programa papildyta nauja komanda "STK_kort_csv" (meniu punktas "Požeminių komunikacijų įrenginys -> Eksportuoti pož. inž. tinkl. įreng. duom. žiniaraščiui");
 • programa papildyta nauja komanda "STK_naujPTzin" (meniu punktas "Požeminių komunikacijų įrenginys -> Naujas pož. inž. tinkl. įreng. žiniaraštis");
 • naujo brėžinio šablonas papildytas maketu "kortele_ireng_pjuviu_pvz" su požeminių inžnerinių tinklų įrenginių pjūvių pavyzdžiais, kuriuos galima panaudoti sudarant naują kortelę;
 • patobulinta komanda "STK_patikra" (Brėžinio patikra) - priima erdvinių objektų savybes aprašantį nesusietą tekstą, kai jo stilius yra Times New Roman, o linijos tipas (KODAS) atitinka erdvinio objekto linijos tipą (KODĄ). Pavyzdžiui vietoje vamzdžių krypties tašką išreiškiančio bloko "3655" galime nautoti tekstą, kurio stilius Times New Roman, o jo linijos tipas "3655".

8.19 Versijoje 18.5.28 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • ištaisyta programos įdiegimo paketo klaida, kai buvo neįtrauktas shapelib.dll failas ir neveikė "STK_SHPin" komanda.

8.20 Versijoje 18.11.18 atlikti šie pakeitimai arba klaidų ištaisymai:

 • braižant žemės dangų ir augalijos plotinius objektus (pievos, miškai ir kt.) šlaitų viršus ir apačia yra neįtraukiami į braižomo plotinio objekto ribas (plotinis objektas uždengia šlaitus);
 • programa pritaikyta grafinio redaktoriaus BricsCAD V19 terpei.