4. Darbas

 4.1 Sukurkite naują brėžinį arba į esamą įkelkite šabloną (6 pav.).

darbas naujas ikelimas

6 pav. Meniu punktai naujam brėžiniui sukurti arba įkelti šabloną į ęsamą brėžinį

4.2 Braižykite linijinius erdvinius objektus. Kadangi naujame reglamente yra uždrausta naudoti apskritimines kreives, ir visgi kad palengvinti braižymą naudokite PLINE komandos funkciją ARC (7 pav.). Vėliau eikite į meniu punktą Koordinačių tinklas, apiforminimas, kita -> Keist apskritimines kreives į laužtes ir galėsite pasirinkti kelis arba pakeisti visų brėžinio erdvinių objektų apskritimines kreives į laužtes (būtų logiška projektuotojui išsaugoti atskirą kopiją su apskritiminėmis kreivėmis).

darbas pline arc

7 pav. PLINE komandos funkcija ARC

Neišsigąskite - grafinis redaktorius AutoCAD neteisingai atvaizduoja apskritiminių kreivių asimetrinius linijos tipo elementus (tokie erdviniai objektai kaip skardžio, šlaito viršus ir panašiai). Pakeitus šias kreives į laužtes problema išsisprendžia, tačiau dėl atsiradusių papildomų linijos lūžio taškų reikia pakeisti polilinijos savybę Linetype generation į Enabled (8 pav.).

 darbas acad arc problema

8 pav. Neteisingas apskritiminių kreivių asimetrinių linijos tipo elementų vaizdavimas grafinio redaktoriaus AutoCAD terpėje ir problemos sprendimo būdas

4.3 Po to kai visos linijinių objektų, ribojančių plotinius erdvinius objektus, apskritiminės kreivės pakeistos į laužtes, galima pradėti braižyti plotinius erdvinius objektus. Programoje SkaiTopas tai HATCH (štrichuotė) objektas. Jis sukuriamas panaudojus standartinę grafinio redaktoriaus komandą -HATCH, įtraukiant į jo ribų formavimą (BOUNDARY SET) linijinius objektus iš reglamente nurodytų sąsajų (aišku kurios šiuo metu yra nepilnai aprašytos, todėl kiek galėjau papildžiau). Šis plotinis objektas nevisada gali būti sukurtas sėkmingai arba teisingai - tai priklauso nuo daugelio faktorių. Pagrinde į ką reikia atsižvelgti braižant plotinius objektus tai:

 • neturi būti plyšių tarp linijinių objektų, kurie sudaro plotinio objekto kontūrą;
 • braižymas priklauso nuo grafinio redaktoriaus tipo ir versijos:
  • BricsCAD terpėje plotinis objektas nubraižomas tik tada, kai yra randami linijiniai objektai, kurie yra įtraukti į ribų formavimą ir jie sudaro uždarą kontūrą;
  • AutoCAD terpėje plotinis objektas braižomas, kai yra randami linijiniai objektai, kurie yra įtraukti į ribų formavimą ir jie sudaro uždarą kontūrą, tačiau jei šie objektai nesudaro uždaro kontūro, grafinis redaktorius AutoCAD bando ieškoti artimiausių ribų, kurios sudarys uždarą kontūrą. Taip galima nubraižyti neteisingą plotinį objektą, todėl braižant reikia būti atidiems;
  • ankstenės grafinio redaktoriaus AutoCAD versijos gali iš viso nebrėžti plotinio objekto (klaidos pranešimas Unable to hatch the boundary), tuo tarp atidarius ta patį brėžinį vėlesnėje versijoje plotinis objektas toje pačioje vietoje nubraižomas puikiai.
 • reikia gerai žinoti komandą HATCH , nes jūs galite ir jos pagalba braižyti plotinius objektus, pridėti arba atimti linijinius objektus, kurie dalyvauja plotinio objekto ribų formavime.

 Plotinio objekto, kurio vaizdavimas reglamente nenustatytas, štrichuotėje yra retai išdėstomas šio plotinio objekto kodas. Nubraižytas plotinis objektas yra susietas (Associative) su linijiniais objektais kurie formuoja jo ribas - pakeitus linijinių objektų posūkio taškų vietą, keičiasi ir plotinis objektas. Ši savybė dingsta, jeigu linijiniai objektai ribojantys plotinį objektą yra nutrinami. Kadangi reglamente numatyta, kad plotinis erdvinis objektas išreiškiamas tarpusavyje sujungtomis linijų atkarpomis, todėl programoje SkaiTopas reiks įdiegti komandą kuri "ištrauks" šias linijas (polilinijas) iš HATCH objekto (šiuo metu ši komanda kuriama).

 4.4 Erdvinio objekto, priklausomai nuo jo tipo, atributiniai duomenys programoje SkaiTopas išreiškiami sekančiai:

 • taškiniams objketams - bloko atributais (ATTRIBUTE);
 • linijiniams ir plotiniams objektams - tekstiniu grafiniu elementu (TEXT), kuris siejasi bet kuriame taške su šiuo objektu.

 Teksto, esančio brėžinyje, teksto stiliaus (TEXTSTYLE) pavadinimas atitinka atributinių duomenų lentelės lauko pavadinimą, todėl jį pažymėję nesunkiai galite nustatyti kokius duomenis jis aprašo. Visų brėžinyje esančių erdvinių objektų atributiniai duomenys sukuriami ir redaguojami vienos komandos pagalba, kuri gali būti suaktyvinama per meniu punktą SKAITOPAS -> Atributiniai duomenys. Atributinių duomenų redaktorius automatiškai rodo visų šiam erdviniam objektui aprašyti skirtų atributinių duomenų lentelės laukų pavadinimus ir jų reikšmes (9 pav.)

 darbas atrib redaktor

9 pav. Atributinių duomenų redaktorius